Aanpak

Het succes van uw organisatie hangt af van tal van factoren; binnen en buiten uw organisatie. Van mensen, middelen, (interne)  processen, groei en innovatie en (arbeids)marktkansen en –bedreigingen en uiteraard uw klanten.

Quick scan

Met een quick scan maken we een analyse van uw organisatie. De volgende zaken komen aan bod:

 1. Analyse van de organisatiestructuur en organisatieprocessen 
  Hoe efficiënt en effectief is uw organisatie ingericht? En hoe effectief is de klantbenadering?
 2. Status quo van de organisatie 
  Hoe staat uw organisatie er voor qua cultuur en betrokkenheid? En wat is de huidige identiteit van uw organisatie?
 3. Is de organisatie kostenefficiënt ingericht?
  Kan er nog kostenverlaging plaatsvinden?
 4. Welke creatieve ideeën zijn er om het rendement te vergroten?
 5. Zijn  taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder gedefinieerd en gecommuniceerd?
  Zijn uw functieprofielen passend en up tot date?
 6. Werkt het functionerings- en beoordelingssysteem?
  Wordt er goed gestuurd op de kwaliteit en ontwikkeling van het personeel?
 7. Welke verbeterpunten, die van belang zijn voor de toekomst van de organisatie, zijn gesignaleerd?
 8. Welke waardering geeft het personeel aan uw organisatie, de stijl van leidinggeven en de communicatie?

De meeste problemen staan niet op zichzelf; ze zijn met elkaar verbonden. Aan de hand van een quick scan binnen uw organisatie bepalen we met u de kwaliteiten van uw organisatie en de vertrekpunten voor verbetering. Deze zetten we om in speerpunten.

 

 

Reacties zijn gesloten.