Patricia Harmsen

Patricia Harmsen (1965) is een bestuurder in hart en nieren. Ervaren en integer met strategisch inzicht. Zij is een manager die draagvlak creëert en mensen in beweging weet te krijgen. Patricia Harmsen werkt samen met Ernst van Beek, eveneens een ervaren bestuurder. Samen zetten zij zich in voor betere en nieuwe prestaties van uw organisatie. Open, helder en met toewijding.

Toegewijd & enthousiast

Patricia Harmsen  is toegewijd en enthousiast. Ze wordt gedreven door de essentie; waar het écht om gaat! Zij is gewend te opereren in organisaties met een delicaat krachtenveld. Met gevoel voor verhoudingen en oog voor menselijke processen.

Verandering als kans

Door de jaren heen, o.a. als hoofd personeel en organisatie van een overheidsorganisatie en bestuurder van een grote kinderopvangorganisatie, heeft zij veel kennis van en ervaring met veranderingsprocessen opgebouwd. Zo was zij in diverse organisaties verantwoordelijk voor de ontwikkeling naar een meer marktgerichte en innovatieve organisatie. Door programma’s op het gebied van management development, competentiemanagement en talentontwikkeling in te zetten. Iedereen kan veranderen. Verandering is een kans!

Curriculum Vitae

Profiel

  • Ik ben een zeer ervaren veranderingsmanager met HR-specialiteit, die de afwisseling ambieert tussen leiderschap en ontwikkelen van HR instrumenten en de implementatie daarvan. Ik doe dat met veel bevlogenheid, betrokkenheid, enthousiasme en ook met politieke sensitiviteit. Ik heb kennis en ervaring van veranderingsprocessen, met name van subsidiegestuurde organisaties  naar een marktgerichte oriëntatie in de zorg- en welzijnssector;
  • Het inspireert mij om met verandering van organisatieprocessen bezig te zijn, om mensen aan te zetten tot het gebruiken van hun talenten zodat er echte commitment en bezieling kan ontstaan. Ik ben gewend te operen in organisaties met een politiek krachtenveld;
  • Ik ben resultaatgericht maar heb ook oog voor menselijke processen.

 

Werkervaring

 

2012-2013        

Interim opdracht bij Thuiszorg Diakonie, na de uitvoering van een quick scan heb ik de RVB geadviseerd en ondersteund bij de koersbepaling van de organisatie en de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur. Het resultaat was een heldere visie op de toekomst van de organisatie met transparante organisatie structuur en committent bij het personeel voor de ingezette structuur en cultuurverandering.

 2008-heden     

Interim manager en HR-adviseur bij verschillende opdrachtgevers, waaronder thuiszorgorganisaties. Ook heb ik ondersteuning verleend bij de oprichting van, en als inhoudelijk expert bij, de digitale kennisbank van de Stichting Kinderopvang In Control!

2008-heden      

Directeur Manege Voorst BV en oprichter van een gespecialiseerde innovatieve buitenschoolse opvang, met zorgfunctie voor kwetsbare kinderen; dit is een nieuw concept in Nederland. Leidinggeven aan circa 20 medewerkers. De Manege wordt momenteel verder tot Zorgmanege ontwikkeld met dagbestedingactiviteiten. 

2006-2011        

Directeur en bestuurder bij Kinderopvang Noordwest Veluwe te  Harderwijk. Leidinggegeven aan circa 150 medewerkers. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling naar marktgerichte en innovatieve organisatie en het leiden van een cultuurveranderingstraject, onder andere door het samen met management en professionals ontwikkelen van competentiemanagement, beoordelen en belonen, ziekteverzuimbeleid  en andere HRM instrumenten. Het vertalen van strategie naar HR beleid naar de operationele werkprocessen lag eveneens binnen mijn verantwoordelijkheid.

2001-2006       

Algemeen directeur bij Stichting Kinderopvang Elburg. Mijn taak was onder andere het leidinggeven aan 60 medewerkers, het begeleiden van de organisatie  naar een marktgerichte organisatie met een financieel gezonde basis. Ook heb ik het HKZ kwaliteitssysteem ingevoerd en succesvol geïmplementeerd. Door de wet kinderopvang in 2005 eindigde de subsidies, dus een grote wijziging in de financieringsstructuur en gevolgen voor de organisatiecultuur. Binnen de organisatie heb ik (als eerste kinderopvangorganisatie) competentiemanagement ingevoerd. Het resultaat was een competente klantgerichte organisatie met een gezonde financiële basis.

1998-2001       

Hoofd Personeel en Organisatie & Adviesgroep, concernstaf van het Kadaster te Apeldoorn. Verantwoordelijk voor de afdeling P&O waaronder de personeel- en salarisadministratie, ARBO en P&O adviseurs, ik gaf leiding aan 20 medewerkers. Mijn taak was ook het initiëren en implementeren van het HRM-beleid voor de concernstaf. Adviesrol en sparringpartner Raad van Bestuur en directeuren.

1997-1998       

Personeelsadviseur voor de concernstaf van het Kadaster. Advisering en ondersteuning directies en Raad van Bestuur over de implementatie en uitvoering van HRM-beleid. Bedenker van het talent en ontwikkelingsplan (MD) voor hoger management (TOP, talentontwikkingsprogramma) van het Kadaster.

1994-1997       

Bedrijfsmaatschappelijk werker voor de concernstaf van het Kadaster. Verantwoordelijk voor advisering management bij omgaan met personele vragen. Het bieden van  ondersteuning aan medewerkers op het gebied van arbeidsomstandigheden, coaching bij managementvraagstukken. Onderzoek uitgevoerd naar werkdruk onder hoger management en hierover RVB geadviseerd. Verbetervoorstellen zijn geïmplementeerd.

1990-1993       

Bedrijfsmaatschappelijk werker bij de Maatschappelijke Dienst Defensie te Apeldoorn. Verantwoordelijk voor de hulpverlening aan management en medewerkers. Ik was ook verantwoordelijk voor de berichtgeving van buitenlandse militairen die kwamen te overlijden.

1989-1990       

Maatschappelijk werker bij de Maatschappelijk dienstverlening te Zutphen.

 

Overige werkzaamheden

2008-heden     

Vanwege mijn inhoudelijke HR-expertise wordt ik regelmatig door organisaties gevraagd om presentaties en lezingen te verzorgen over HR en leiderschap. Ook schrijf ik artikelen over HR en leiderschapontwikkeling voor de kennisbank Kinderopvang in Control!

2005-2010       

Bestuurslid Beroepsvereniging voor directeuren Kinderopvang (BDKO). Initiatiefnemer en verantwoordelijke voor de introductie en ontwikkeling van Management Development binnen de kinderopvangsector. Medeverantwoordelijke voor de ontwikkeling van de good governance code voor de sector. Het bestuur was gezamenlijk verantwoordelijk voor ondersteuning en advisering aan directeuren in de sector door aanbod van diverse activiteiten.

2005-2011       

Bestuurslid Bedrijvenkring Elburg, met portefeuille arbeidsmarktbeleid . 

2003                

Lid regio-stuurgroep onderzoek naar regionaal Shared  Servicecenter.

2003                           

Mede-initiatiefnemer voor opzet Directeurenoverleg Kinderopvang regio Noordwest-Veluwe.

1997-1998       

Bedrijfscommunicatie trainingen gegeven bij de NVB, NUON en Hercules.

1997                

Talentontwikkelingsprogramma (TOP) opgezet voor hoger management bij het Kadaster.

1994-1997       

Opzetten van intervisie voor het management van het Kadaster. Ontwerpen, begeleiding en invoeren van zelfsturende teams bij het Kadaster. Onderzoek naar de beleving van de werkdruk alsook de implementatie van de uitkomsten bij het Kadaster.

Opleidingen

 2005-2006       

Opleiding Training en Coaching bij I&O Balans

2001                

Opleiding Financieel management bij Hagoort

1998-1999       

PAO Personeelswetenschappen – Vakgroep Personeelswetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant.

1998-1999       

Leergang Human Resource Management – De Baak

1990-1992       

Voortgezette Opleiding – Bedrijfsmaatschappelijk werk (Hogeschool Arnhem)

1986-1989       

HBO – Maatschappelijk werk (Hogeschool Enschede)

1983-1986       

MBO – Sociale dienstverlening te Zwolle

1981-1983       

INTAS – Vakschool Zutphen

1977-1981       

LHNO – Vakschool Zutphen

Trainingen en cursussen

2010                  Mediatraining bij Iwécom

2005                  Retraite bij Stichting Natuurcollege (lrene van Lippe-Biesterfeld) in Zuid-Afrika

2000                  Waardengedreven leiderschap – de Baak/de Boer, Ritsema en Van Eck

1999-2000        Managementontwikkelingsleergang – MOC verandermanagement

1998                    Cursus Ambtenarenrecht – Leeuwendaal Advies

1998                    Training loopbaanmanagement – Blessing & White (MPG)

1995                    Opleiding Personal managementcoaching – Dijkema & Partners

1995                    Opleiding ARBO-Coördinator – Arboplan

1991                    Cursus slechtnieuwsgesprekken – Ministerie van Defensie

 

Competenties en vaardigheden

Resultaatgericht (ook financiële sturing)  enthousiast, bevlogen, visionair, gevoel voor processen,

Harde werker, gericht op samenwerken, verbindende leider.

 

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.